Chính sách thanh toán

Nhằm mang đến cho quý khách hàng những trải nghiệm mua sắm trực tuyến toàn diện nhất, tại Bookdi, chúng tôi đưa ra 02 phương thức thanh toán để quý khách dễ dàng lựa chọn:

  1. Tiền mặt (COD)
  2. Thanh toán chuyển khoản

Hình thức

Diễn giải

1. Tiền mặt (COD)

  Khách hàng sẽ thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng

2. Chuyển khoản

Sau khi hoàn tất đơn đặt hàng. Khách hàng vui lòng chuyển khoản về một trong các tài khoản sau:

 - Vietcombank:  STK: 0011002735129, Tên Tài khoản: Nguyễn Thị Mai Linh, chi nhánh Thành Công.

- Tienphong bank: STK: 00017823001, Tên TK: Nguyễn Thị Mai Linh, chi nhánh Phạm Hùng.

- Techcombank: STK: 19033854587011, Tên TK: Nguyễn Thị Mai Linh, chi nhánh Hội sở chính

  Nội dung: Mã Đơn hàng.... hoặc Số điện thoại

 Lưu ý: Quý khách vui lòng thêm vào mục ghi chú nội dung: "Thanh toán chuyển khoản" khi chọn phương thức chuyển khoản.